تبلیغات
آنتی درویش قم - نخستین خانقاه:
 نخستین خانقاه: ...
خواجه عبدالله انصاری نوشته اولین خانقاه در سال 481 در رمله فلسطین بنا شده است. اما مورخین دیگری هم هستند كه تاریخ احداث نخستین خانقاه را 728 در ناحیه عبادان و شهر بصره ذكر كرده اند. نخستین خانقاه های ایران در منطقه خراسان در قرن چهارم و پنجم هجری به وجود آمده است و عده ای از تاریخ نگاران معتقدند ابوسعید ابوالخیر نخستین خانقاه رسمی و دارای برنامه را در سال 440 هجری بنا كرده است. البته همزمان با ابوسعید و پیش از او تعدادی خانقاه در نواحی مختلف خراسان به وجود آمده بود كه به نام های صاحبان آنها نامیده می شده است مثل خانقاه صندوقی و خانقاه سلمی. پس از خراسان به تدریج خانقاه هایی در فارس و یزد و كرمان و آذربایجان به وجود آمده است.

نوشته شده توسط شهروند در سه شنبه 29 آذر 1390 و ساعت 07:14 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ سخنرانی مرحوم کافی در مورد تصوف و فرقه گنابادی
+ فیلم فتنه ی درویش2
+ مسئولی که خودش را به خواب زده است نمی شود بیدار کرد.به کدامین گناه!!! چه کسی پاسخگوست؟؟؟
+ خبرنامه طریقت گمراهی
+ روحانیت متعهد در بیان روح الله الموسوی الخمینی
+ نشریه فتنه درویش 3
+ قابل توجه دستگاه قضا و ضابطین
+ نظم ما در بی نظمی است قانون مداری هم در حرافی است
+ مدعی العموم یا مدعی المسئول
+ فراخوان عمومی برای هر گونه مناظره، مباهله و... با مدعیان معنویت و عرفان
+ دکتر رمضانی خط و نشان می کشد!!!
+ دراویش را بزرگ کنید اما در جهت منفی
+ امام جمعه اکبرآباد: با صراحت اعلام کردند که ما از قبل از این جریان حاضر به مناظره با سران گنابادی در جمع عمومی بوده ایم و هستیم.
+ قابل توجه شهرداری و سربازان گمنام امام زمان (عجج) در شهرستان کوار
+ انحراف در بزرگان صوفیه

صفحات :